ZIZU reklamebyrå

ZIZU er et kreativt merkevare- og reklamebyrå med kompetanse på strategi, design, innholdsproduksjon og digital markedsføring.

Vårt team bistår virksomheter med å utvikle merkestrategier, visuelle identitetsprogrammer, nettsider og innhold som f.eks. tekst, foto og film.

Vår ambisjon er alltid å skape design, kommunikasjon og innhold som begeistrer folk og bidrar til lønnsom vekst for våre kunder.

ZIZUs kunder spenner fra små en-mannsbedrifter til store industrikunder. Vi har betydelig jobberfaring fra mange forskjellige bransjer, både innen B2B- og B2C-markedet samt offentlig sektor.

Vårt erfaringsgrunnlag bidrar til god innsikt og markedsforståelse. Det gjør at vi ofte raskt forstår, og kan komme med løsninger, på våre kunders kommunikasjonsutfordringer.

ZIZU advertising agency

ZIZU is a creative branding and advertising agency with expertise in strategy, design, content production and digital marketing. Our team assists businesses with developing branding strategies, visual identity programs, websites and content such as copy, photo and film.

Our ambition is always to create design, communication and content that excites people and contributes to profitable growth for our customers.

ZIZU’s customers ranges from small one-person businesses to large industrial customers. We have considerable work experience from many different industries, both within the B2B and B2C market as well as the public sector.

Our experience base contributes to solid insight and market understanding. This means that we usually quickly understand and can come up with solutions to our customers communication challenges.

Ambisjon og visjon

Vår ambisjon er alltid å skape design, innhold og gode historier som begeistrer folk og bidrar til lønnsom vekst for våre kunder. For å få til det, tror vi det er viktig med verdier som nysgjerrighet, respekt og mot. Nysgjerrigheten til å alltid være på utkikk etter nye og bedre løsninger. Respekten for våre kunders eiendom, virksomhet og grunnleggende verdier. Motet til å  foreslå løsninger som vi tror på, selv om vi vet at kunden kanskje forventet noe annet.

Prosess og metode

Vi tror at de beste historiene stammer fra velfunderte merkevarestrategier. Tydelig posisjonering og merkeidentitet, øker ikke bare sjansen for at din historie vekker oppsikt der og da. Den kan også bidra til å gjøre din virksomhet kjent og beundret. ZIZU har rådgivere som kan hjelpe deg å utvikle et optimalt grunnlag for gode historier. Vi designer en arbeidsprosess tilpasset dine forventninger og bedriftens ressurser. Målet vil alltid være å lande løsninger som overstiger det du hadde forventet innenfor budsjettet ditt.