I tillegg til ny visuell identitet med komplett profilprogram og engelsk og norsk nettside for Trosvikgruppen, har ZIZU reklamebyrå også produsert profilfilmen som presenterer alle de tre selskapene i konsernet.