Thrace Polybulk er en globalt ledende produsent av store bulksekker – såkalte FIBC Bags. Nå har Breviksbedriften, som en av de aller første i verden, lansert et konsept der nye storsekker blir laget av en betydelig andel resirkulert plast fra brukte sekker som kommer fra deres egne kunder i et lukket kretsløp. Derav konseptnavnet «In The Loop».

«In The Loop»: Presentasjonsvideo, produsert av team Zizu

– Det finnes andre storsekkprodusenter som også satser på resirkulering av storsekker, men vi er kanskje den aller første som får til å gjøre dette i et lukket kretsløp med full sporbarhet av plastavfallet. Det betyr at vi vi har full kontroll på hvor den brukte plasten kommer fra, og hva den består av, forteller de to storkunde- og prosjektansvarlige Ronny Halland og Jostein Løwe i Thrace Polybulk.

En komplisert gjenvinningsprosess
– Den store utfordringen ved å lage ny plast av gammel, er sporbarhet og kontroll i forhold til plastavfallets opprinnelse, forteller de to. – Når nye plastpellets blir laget av ikke sporbart plastavfall med ukjent opphav, vil man ofte oppleve at den resirkulerte plasten består av mye forurensning og giftige stoffer. Det er derfor vårt hovedfokus i utviklingen av «In The Loop»-konseptet har vært å gjenvinne plasten i et lukket kretsløp der vi har 100% kontroll på hvor den brukte plasten kommer fra, og hva den består av. Litt enkelt sagt betyr det at våre kunder returnerer sine brukte storsekker til oss, og får nye sekker tilbake som er laget av den samme plasten.

300 tonn mindre plast og 23 prosent mindre fotavtrykk
– Etterspørselen etter resirkulerte storsekker er allerede langt større enn det vi foreløpig klarer å levere, sier Ronny Halland. Han har blant annet kundeansvar for Skretting, som er en av verdens største fiskeforprodusenter og storforbruker av storsekker. – Ved å resirkulere plasten fra deres egen verdikjede, regner Skretting med å redusere behovet for ny plast med rundt 300 tonn i året. Når brukte fôrsekker benyttes som råstoff, trengs det rundt 30 prosent mindre olje for å lage en ny storsekk, og fotavtrykket fra den nye sekken reduseres dermed med 23 prosent. Skretting mener selv at de neppe hadde oppnådd den sterke fotavtrykkseffekten uten det lukkede kretsløpet som er utviklet i samarbeid med Thrace Polybulk, forteller Halland.

Storkundeansvarlig og prosjektleder Ronny Halland avbildet foran "IN THE LOOP"-sekker på lageret til Skretting, en av verdens største produsenter av fiskefor.
Fornøyd: Storkundeansvarlig og prosjektleder Ronny Halland hos storsekk-kunde Skretting, en av verdens største produsenter av fiskefor.

Strengere krav og økt etterspørsel
«In The Loop»-konseptet ble introdusert allerede i forbindelse med verdens største packaging-messe i Düsseldorf allerede i mai 2023, og har vakt betydelig oppsikt og begeistring i bransjen. Kanskje ikke så overraskende, for i tråd med FNs bærekraftmål mot 2030 og 2050, vil det komme stadig strengere krav og økt skattelegging i forbindelse med produksjon og bruk av plast. – Når nye EU-regulativer trer i kraft om kort tid, er det viktig å ha løsningen klar. Og selv om vi foreløpig ikke er helt i mål med fullskalaproduksjon, ligger vi med «In The Loop»-konseptet definitivt langt fremme i løypa, mener Løwe og Halland.

En del av Thrace Group
Thrace Polybulk har sitt hovedkontor i Brevik i Porsgrunn kommune, og er en verdensledende leverandør av avanserte logistikkløsninger basert på såkalt FIBC-teknologi. Selskapet tilbyr et komplett utvalg av emballasjeløsninger innen storsekksegmentet, inkludert alle typer poser samt utstyr for fylling, håndtering, lagring og beskyttelse av de pakkede produktene. Thrace Polybulk er en del av Thrace Group, som er en global leder innen produksjon av PP/PE-baserte plastprodukter og logostikkløsninger innen industriemballasje, forbrukeremballasje og tekniske stoffer.