Design, kreativ kommunikasjon og digitale løsninger som begeistrer folk og skaper vekst!

fra idé til effektiv kommunikasjon

ZIZU er et reklame- og merkevarebyrå med solid kompetanse på kommunikasjon, design og digital teknologi. Vårt team kan bistå din virksomhet med alt fra utvikling av ny logo og visuell identitet, nettside og nettbutikk til mer effektiv posisjonering og kommunikasjon.

NOEN KUNDER OG PROSJEKTER VI HAR JOBBET MED